Vær den type person, du ønsker at møde...

Citat fra Hero
 
 

Profil

Firmaet tilbyder:

Ydelser efter service lovens §§ 52 stk. 3, 6 samt § 52 stk. 3 nr. 9 samt § 52a stk 1, nr 2, nr  3. § 85

Unge under og over 18 med udadreagerende adfærd og eller adfærds og misbrugsproblematikker. Mentor ordnig efter Lov om aktiv beskeftigels indsats § 78

Metoden: Terapeutisk samtale forløb ud fra den systemiske behandlings tilgang med vægt på det lønnings fokuseret tilgang samt miljø terapi i den enkelte bruger nærmiljø med inddragelse af resurseperson i den enkeltes netværk.

Behandling: Tæt social opfølgning samt samtale terapi i lokalt miljø, hvor den enkelte bliver hjulpet til, selv at formulere sine ønsker og fremtids planer i forhold til uddannelse, arbejdsmarked, bolig eller andet. Det kan også være vedligeholdelse af behandling for ældre brugere.

Konsulent for kommunerne i de sager, hvor der er unge, der har behov for yderligere støtte end den de får i hjemmet. Afklaring og udredning i forhold til behandling, uddannelse eller arbejdsmarked.

Afklarende og motiverende samtaler. Stoffrie samtaleforløb. Tilbagefaldsforløb og efterbehandlings forløb.

Tæt kontakt med kommunal sagsbehandler /misbrugscenter eller læge. Minimum et statusmøde hos kommunal sagsbehandler hver 3 måned.

Visiter samt tilsyn, og opfølgning på døgn anbringelser her under udfærdiger udslusnings planer efterværn.

Udlever og administrer medicin for den gruppe af brugere hvor misbrugscenter / hjemmeplejen ikke kan / ønsker kontakt med brugeren pga. udafreagerende adfærd.

Medicinering foregår i samarbejde med psykiater eller egen læge.

Firmaet samarbejder med privatpraktiserende psykiater, som går ind i de enkelte sager efter henvisning fra egen læge eller sagsbehandler.

Erfaring med: F91.0, ADHD/adfærdsforstyrrelse. F 12,25 Canabisafhængighedssyndrom. F 19.20 afhængighedssyndrom af andre psykoaktive stoffer. F60.3, emotionel ustabil personlighedsstruktur af impulsiv type.

F12.0, psykisk lidelse, forårsaget af canabinoider. Personligheds forstyrrelse. Af borderlien typen OCD. 

Visitation: Ejeren kontaktes af sagsbehandler eller den enkelte klient hvor efter forløbet aftales.

Pris: 450 kr. pr. time med mindre andet aftales. Kørsel efter staten højeste takster. Et Kontaktpersons eller afklarings forløb typisk 10 timer pr. uge. Hvis forløbet er under 10 timer om ugen aftales prisen individuelt. Ydelser efter § 85 aftales.

 

 

 

Jesper Hinge Henriksen | Humlevænget 26, Nyborg - DENMARK | Tlf.: 4521900741