Profil / CV

CV

November 2012:
Temadag: Om den forstyrrede personlighed. Cand. Psyk. Aut. Anja Leavens

November 2012:   
Temadag: Center Rusmiddelforskning behov og effekt af unge behandling

November 2012:  
Temadag: Alkohol Teorier og behandling A/T kurser Region syddanmark

Oktober 2012:   
Konference Perspektiver på unge og rusmidler (socialstyrelsen)

Juni 2012:   
Den sociale diplomuddannelse modul 2. rusmiddelområdet

Februar 2012  
Netværksdag for ungebehandlere om behandling og behandlerrollen

Januar 2012:   
Den sociale Diplomuddannelse modul 1. Rusmiddelområdet

September 2011:   
DRUID konference i Köln. EU konference om alkohol, stoffer trafik.

April 2008:     
Rusmiddel/misbrug en integreret og accepteret del af kulturen / eller         samfundsskadelg fænomen

Juni 2007:     
Temadag: Elektronisk mobning og sikker Chat

Foråret 2007:     
Plejefamilie uddannelsen er plejefar i 2 år

November 2005:   
Temadag: - Retssikkerhed i misbrugsbehandling.

November 2005:   
Forebyggelse af aggression og vold.

November 2005:   
Starter undervisning i Alkohol og trafikkurser.

April 2005:            
2 temadage: Konference om unges rus, forebyggelse og behandling. 

Juni 2004:              
2 temadage om teamarbejde/ledelse.

Juni 2004:              
Den Personalepolitiske Messe i Bella Centeret.

Marts 2004:           
Systemisk uddannelse. 2 dage med Peter Lang. Samtaleterapi.

Januar 2004:         
Børn i misbrugsfamilier - Temadag. 

November 2003:  
Basis 2 kursus for tillidsrepræsentanter. 

Juni 2003:             
2 1/2 årig Systemisk kompetence udviklingskursus.


Juni 2003:             
2 dages seminar om misbrugsbehandling.

Juni 2002:              
Basis 1 kursus for tillidsrepræsentanter.

Maj 2002:              
MED- uddannelsen modul 1 og 2.

April 2002:            
Eksamineret løsningsfokuseret terapeut.

Januar 2002:      
Praktikvejlederkursus.


December 2001:   
Kursus - Reteaming.

September 2000:   
Kursus - Udvikling af løsninger.

Oktober 2000:       
Seminar om Behandlingsskader.

Januar 2000:          
Kursus - Ingen er håbløs.

April 1999:            
Temadag omkring sagsbehandling.

Maj 1998:              
Den regionale Misbrugsuddannelse i Danmark.

Februar 1998:        
Facts og myter om narkotika

Maj 1997:              
Kursus - Office 95, vers. 7.0 

November 1996:   
Kursus - Revalidering.


Maj 1996:              
Grundkursus om kontanthjælp.

Maj 1995:             
Kursus - Sygdom og socialt helhedssyn.

Jesper Hinge Henriksen | Humlevænget 26, Nyborg - DENMARK | Tlf.: 4521900741