Profil / ARBEJDSOMRÅDER

ARBEJDSOMRÅDER

 • Målgruppen er unge / voksne med udadreagerende adfærd, dårlige sociale kompetencer og / eller misbrugsproblematikker, der enten har været misbrugscenteret og ikke passer ind i deres regi, eller unge der endnu ikke har erkendt at de har et misbrugs problem.

   Jeg udfører afklarende og motiverende samtaler.

 • Etablering i eget hjem. Ydelser efter servicelovens § 85
 • Stoffrie samtaleforløb.

 • Arbejder som konsulent for kommunerne i sager med  unge, der har behov for yderligere støtte end den, de får i hjemmet. 

 • Afklaring og udredning i forhold til behandling, uddannelse eller arbejdsmarked. 

 • Visiterer og fører tilsyn.

 • Opfølgning på døgnanbringelser herunder udfærdigere udslusningsplaner - efterværn.

 • Udleverer og administrerer medicin for gruppen af brugere hvor misbrugscenter / hjemmeplejen ikke kan / ønsker kontakt med brugeren pga. udafreagerende adfærd. 

 • Medicinering foregår i samarbejde med misbrugslæge, psykiater eller egen læge. Har endvidere  samarbejde med privatpraktiserende psykiater, som kan gå ind i de enkelte sager efter henvisning fra egen læge eller sagsbehandler. 

 • Erfaring med: F91.0, ADHD/adfærdsforstyrrelse. F 12,25 Canabisafhængighedssyndrom. F 19.20 afhængighedssyndrom af andre psykoaktive stoffer. F60.3, emotionel ustabil personlighedsstruktur af impulsiv type. F12.0, psykisk lidelse, forårsaget af canabinoider. 

 • Personlighedsforstyrrelse af borderline typen og OCD. Metoden er tæt social opfølgning samt samtale terapi i lokal miljø, hvor den enkelte bliver hjulpet til selv at formulere sine ønsker og fremtidsplaner i forhold til uddannelse, arbejdsmarked, bolig eller andet . 

 • Det kan også være vedligeholdelse af behandling for ældre brugere. 

 • Tæt kontakt med kommunal sagsbehandler, misbrugscenter eller læge. 

 • Minimum et statusmøde hos kommunal sagsbehandler hver 3. måned.

Jesper Hinge Henriksen | Humlevænget 26, Nyborg - DENMARK | Tlf.: 4521900741