Virksomheden

Jeg arbejder målrettet med at udvikle menneskelige ressourcer.

Det er et enkeltmandsfirma som er startet i 2005.

Jeg er uddannet socialrådgiver, misbrugsbehandler, løsningsfokuseret terapeut.

Fysiske rammer: Matrikelløs institution, alt behandling foregår hos den enkelte klient i dennes nærmiljø/bolig.

Hap samtaler kan foregå hos den enkelte eller på min addresse 

Prisen aftales pr forløb.

Der kan laves aftale om faste priser  for § 85 og støtte kontakt opgaver

Målgruppe

Unge / voksne der endnu ikke har erkendt et misbrugsproblem, eller som har været i behandling på et misbrugscenteret og ikke passer ind i dette regi.

Unge / voksne med udadreagerende adfærd, dårlige sociale kompetencer og / eller misbrugsproblematikker af hash eller feststoffer.

Fast voksen kontaktperson i følge Lov om social service § 52 0g § 76

Ordningen kan reelt være alternativ til anbringelse uden for hjemmet. Tilbuddet er målrettet børn og unge i alderen 14-30 år

§ 85 Støtte 

Thc / Hash afhænighed. Samtale behandling efter Hap metoden. Evident baseret Svensk udviklet metode der strækker sig over 6 uger.  

Jesper Henriksen
 

De vigtigste beslutninger, du tager, handler ikke om de ting, du gør, men om de ting du beslutter ikke at gøre.

Steve Jobs
Jesper Hinge Henriksen | Humlevænget 26, Nyborg - DENMARK | Tlf.: 4521900741