Virksomheden

Jeg arbejder målrettet med at udvikle menneskelige ressourcer.

Det er et enkeltmandsfirma som er startet i 2005.

Jeg er uddannet socialrådgiver, misbrugsbehandler, løsningsfokuseret terapeut.

Fysiske rammer: Matrikelløs institution, alt behandling foregår hos den enkelte klient i dennes nærmiljø/bolig.

Pris 450 kr i timen. Kørsel efter statens højeste takster.

Der kan laves aftale om faste priser  

Målgruppe

Unge / voksne der endnu ikke har erkendt et misbrugsproblem, eller som har været i behandling på et misbrugscenteret og ikke passer ind i dette regi.

Unge / voksne med udadreagerende adfærd, dårlige sociale kompetencer og / eller misbrugsproblematikker af hash eller feststoffer.

Fast voksen kontaktperson i følge Lov om social service § 52 0g § 76

Ordningen kan reelt være alternativ til anbringelse uden for hjemmet. Tilbuddet er målrettet børn og unge i alderen 14-23 år

§ 85 Støtte 

Jesper Henriksen
 

De vigtigste beslutninger, du tager, handler ikke om de ting, du gør, men om de ting du beslutter ikke at gøre.

Steve Jobs
Jesper Hinge Henriksen | Humlevænget 26, Nyborg - DENMARK | Tlf.: 4521900741