Virksomheden

Jeg arbejder målrettet med at udvikle menneskelige ressourcer.

Det er et enkeltmandsfirma som er startet i 2005.

Jeg er uddannet socialrådgiver, misbrugsbehandler, løsningsfokuseret terapeut.

Fysiske rammer: Matrikelløs institution, alt behandling foregår hos den enkelte klient i dennes nærmiljø/bolig.

Målgruppe

Unge / voksne der endnu ikke har erkendt et misbrugsproblem, eller som har været i behandling på et misbrugscenteret og ikke passer ind i dette regi.

Unge / voksne med udadreagerende adfærd, dårlige sociale kompetencer og / eller misbrugsproblematikker af hash eller feststoffer. 

Jesper Henriksen
 
"De vigtigste beslutninger, du tager, handler ikke om de ting, du gør, men om de ting du beslutter ikke at gøre."
Steve Jobs
Jesper Hinge Henriksen | Humlevænget 26, Nyborg - DENMARK | Tlf.: 4521900741